માત્ર ભારતમાં રહેતા સેવાર્થીઓ / મહાત્માઓ માટે

પરમ પૂજ્ય દાદાશ્રીની ૧૧૧મી ભવ્યાતિભવ્ય જન્મજયંતી અડાલજમાં ‘પૂજ્યશ્રી દિપકભાઈ’ ના સાંનિધ્યમાં અને દુનિયાભરથી આવેલા મહાત્માઓની હાજરીમાં ઉજવવામાં આવશે.

આ ઇવેન્ટનો હેતુ એ છે કે દુનિયાભરથી બધા મહાત્માઓ ભેગા થઈને ૧૧૧મી જન્મજયંતીના મહોત્સવ સાથે દાદાશ્રી દ્વારા જગતને અપાયેલ આ અદ્ભુત અક્રમ વિજ્ઞાનને પણ માણે.

પૂજ્યશ્રીની ભાવના છે કે ૧૧૧મી જન્મજયંતીમાં સેન્ટર પર નિયમિત હોય તેવા સહુ મહાત્માઓ સેવામાં જોડાય. આ ભાવનાને સાકાર કરવા માટે સેવાર્થી મેનેજમેન્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ આપ સહુને પરમ પૂજ્ય દાદા ભગવાનની ૧૧૧મી જન્મજયંતી માટે સેવામાં સહભાગી થવા માટે આમંત્રણ આપે છે.

૧૧૧મી જન્મજયંતી અડાલજમાં તા.૧૫ થી ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮ દરમ્યાન ઉજવવામાં આવશે. આ ઉજવણીનો પ્રસ્તાવિત કાર્યક્રમનીચે મુજબ છે જે સંજોગવશાત બદલાઈ પણ શકે છે.

બધા મહાત્માઓને નિવેદન છે કે તમારું સેવા માટેનું રજીસ્ટ્રેશન નીચે આપેલ વેબલીંક દ્વારા કરશો:-

સેવા ફોર્મ માટેની સૂચનાઓ Seva Application Form


આ ફોર્મ ભરવા માટેની અંતિમ તારીખ 15મી મે, 2018 છે.

તારીખ

ઇવેન્ટ

તારીખ

ઇવેન્ટ

૧૫ નવેમ્બર

ઓપનીંગ સેરેમની

૨૧ નવેમ્બર

પારાયણ દિવસ 

૧૬ નવેમ્બર

સોનેરી પ્રભાત , ઇન્ટરનેશનલ પરેડ, સંતો આશીર્વચન

૨૨ નવેમ્બર

જન્મજયંતી 

૧૭ નવેમ્બર

જ્ઞાનીપુરૂષ સત્સંગ

૨૩ નવેમ્બર

GNC ડે

૧૮ નવેમ્બર

PMHT ડે

૨૪ નવેમ્બર

જ્ઞાનવિધિ ડે

૧૯ નવેમ્બર

સ્વામી પ્રતિષ્ઠા દિવસ

૨૫ નવેમ્બર

સેવાર્થી સત્સંગ / કલોઝિંગ સેરેમની

૨૦ નવેમ્બર

કૃષ્ણ ભગવાન ભક્તિ દિવસ


૧૧૧મી જન્મજયંતીનો આ પ્રસંગ ‘મહાત્માઓ દ્વારા – મહાત્માઓ માટે’ છે, તો ચાલો આપણે બધા સાથે મળીને ‘૧૧૧ માટે એક થઇએ’


Only for Sevarthi / Mahatmas residing in India

Dada’s 111th Janma Jayanti (Birth Year) will be celebrated in grand style, in Adalaj, in the presence of Pujyashree Deepakbhai and Mahatmas from all over the world.

The purpose of this event is for mahatmas from all over the world to come together and not only celebrate JJ 111, but also to celebrate this unique Science of Akram Vignan that Dadashri has presented to the world.

It is Pujyashree’s wish that for the 111th Janma Jayanti Celebration, all mahatmas who regularly go to their center become involved in seva. In order to fulfill this intention, the Sevarthi Management Department invites you all to participate in seva during revered Dada Bhagwan’s 111th Janma Jayanti Celebration.

The 111th Janma Jayanti Celebration will take place in Adalaj from November 15th to 25th, 2018. Below is the proposed schedule of this celebration, which could be subject to change based on circumstances

We encourage all mahatmas to register for Seva using the below Seva Application Link

Instructions for filling Seva Application Form Seva Application Form


The last date to fill out the form is 15th May, 2018

Date

Event

Date

Event

15th Nov

Opening Ceremony

21st Nov

Parayan Day

16th Nov

Morning Satsang, International Parade, Words of Blessings by Saints

22nd Nov

Janma Jayanti Day 

17th Nov

Satsang on Gnani Purush

23rd Nov

GNC Day

18th Nov

PMHT Day

24th Nov

Gnan Vidhi

19th Nov

Swami Prathishta Day

25th Nov

Sevarthi Satsang / Closing Ceremony

20th Nov

Day of Worshipping Lord Krishna


JJ 111 is an event ‘By Mahatmas - For Mahatmas’, so let’s all come together and become ‘ONE for 111’.